2011-05-16

Externa nyheter

DN debatt: ”Sverige kan bidra till ny vision för en hållbar värld”

För att skapa en hållbar utveckling krävs en dialog mellan vetenskap, politik och näringsliv. Annars hotar miljökatastrofer med förödande effekter. Trots lokala framsteg och över 500 internationella miljöavtal mår planeten sämre i dag än för 50 år sedan. Världens resurser förbrukas snabbare än vad miljöpolitiken hinner lappa och laga. Nu måste vi bryta med det kortsiktiga synsätt som frikopplar miljö från tillväxt. Goda färskvattenresurser, bördiga jordar, stabilt klimat med mera är tvärtom en förutsättning för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Företrädare för vetenskap, politik och näringsliv måste nu mötas i en vetenskapligt grundad dialog för att undvika miljökatastrofer med förödande effekter för ekonomi och utveckling, skriver Andreas Carlgren, Gunilla Carlsson, Johan Rockström och Staffan Normark på DN-debatt.

Läs debattartikeln här