2019-08-19

Externa nyheter

DN Debatt. ”Sveriges klimatpolitik måste EU-anpassas för att bli effektiv”

För att svenska klimatsatsningar ska leda till lägre utsläpp krävs att de kombineras med åtgärder som krymper det tillåtna utsläppsutrymmet inom EU:s utsläppshandel och under den så kallade ansvarsfördelningsförordningen. Regeringen bör därför lägga in åtgärder som stöder detta i budgeten för 2020, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson.

Läs debattartikeln i DN.