2018-02-04

Externa nyheter

Doktorsavhandling om väderpåverkan på vindkraftverk

I en kommande doktorsavhandling presenteras nya metoder för att beräkna hur nedisning påverkar vindkraftverkens rotorblad. Erik Gregow, som arbetar på Finska Meteorologiska Institutet och forskar vid Helsingfors universitet, har lagt tid och kraft på att försöka förbättra algoritmerna i ett analysverktyg för att få till bättre meteorologisk analys av i första hand de parametrar, som nederbördsmängd, som påverkar vindkraftsproduktionen. Enligt honom kan man få en bättre nederbördsanalys genom att kombinera information från markobservationer, radar och data från blixtar. Dessutom kan bedömningen produktionen av vindkrafts-el vintertid bli bättre.

Läs mer här