2017-11-16

Externa nyheter

Drömmen om vindkraftverk vid Stidsvig lever vidare

Under en lång tid har Billyvind velat bygga vindkraftverk längs E4:an i höjd med Stidsvig, men kommunen har gett avslag. Efter ytterligare överklaganden har länsstyrelsen nu skickat tillbaka frågan till kommunen. Detta skriver Helsingborgs Dagblad.

Läs mer här