2012-05-22

Externa nyheter

Dubbelt så mycket vindenergi i Danmark

I den nya klimatuppgörelsen som slutits mellan samtliga danska partier får vindkraften en central roll för att minska kolidioxiduppsläppen. Målet är att vid 2020 få hälften av all sin energi från just vindkraft – en rejäl ökning från hur mycket man får ut av de danska möllorna i dag.

Läs hela