2011-06-08

Externa nyheter

Dynamiskt lager för energi nu i drift

ABB har tagit fram en teknik för dynamisk lagring av energi. Den kan få en viktig roll när el från vindkraften ska lagras och stabiliseras innan den släpps ut på elnätet.

Läs hela