2011-11-18

Externa nyheter

Dynawind stänger Uljabuoudaprojektet

En trepartsuppgörelse mellan Dynawind, Winwind och Skellefteåkraft har efter en lång förhandling slutligen undertecknats. Kontraktet innebär i korthet att Dynawind inte längre är part i Uljabuoudprojektet och således inte längre har något ansvar för dess fullgörande och behöver inte ansvara för parkens drift under fyra år.

Läs hela