2018-04-27

Externa nyheter

Dyrare släppa ut växthusgaser i EU

Det kostar mer än på länge att släppa ut växthusgaser för EU:s industrier. Priset på EU:s utsläppsrätter har nästan tredubblats de senaste månaderna.

Priset för att släppa ut ett ton koldioxid är nu 13 euro, länge låg priset kring 5 euro. Orsakerna till prisökningen kan vara flera, men att EU skärper reglerna för utsläppshandeln spelar in, enligt Vattenfalls finanschef Anna Berg:

– Det är alltid svårt att säga, för det är många faktorer som samverkar, säger Anna Berg.

– Men det är klart att det faktum att man kommer successivt dra ned på det överskott som funnits på utsläppsrätter, indikerar ju att priserna kommer att vara högre än de varit tidigare

Läs mer här.