2016-02-04

Externa nyheter

Dystert för Vattenfall, men vinsten från vind ökar kraftigt

Vattenfalls produktion av el från vind ökade kraftigt 2015, vilket förklarar vinstökningen på 900 miljoner kronor från den satsningen. Annars var siffrorna dystra. Under 2015 ökade Vattenfall sin elproduktion kraftigt från vindkraftverk.

Läs hela