2013-08-22

Externa nyheter

E.ON avslutar vindkraftprojekt i Äskåsen

E.ON har beslutat att avsluta vindprojektet i Äskåsen. Bakgrunden till beslutet är att området har visat sig vara mycket rikt på fladdermöss och att natur- och djurvärden i området är mycket höga.

Läs hela