2016-04-22

Externa nyheter

E.ON får sin första koncession för vindkraft i Norge

Vindkraftsprojektet Songkjølen/Engerfjellet i Nord-Odals kommun nordost om Oslo beviljades idag tillstånd av det norska Olje och Energidepartementet. Tillståndet gäller för 47 vindturbiner med en total effekt på 155 MW.

Läs hela