2014-11-20

Externa nyheter

E.ON får tidsbegränsat tillstånd för ledning till Öland

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar att E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) får ett tidsbegränsat tillstånd att driva luftledningen mellan Stävlö och Revsudden. Ledning är avgörande för att mata de två sjökablar som går mellan fastlandet och Öland med el.

Läs hela