2013-12-17

Externa nyheter

E.ON Netz väljer Nexans markkablar av aluminium

E.ON Netz har valt en markkabel i aluminium från Nexans för utbyggnaden av sitt elnät för vindenergi. Nexans har installerat en dubbel markledning på 110 kV i Dithmarschen-distriktet för E.ON som första tyska kund, med en total längd på 5,5 km och ett ordervärde på 4 miljoner euro. Den nu aktuella inkopplade sektionen ingår i delstaten Schleswig-Holsteins projekt för att transportera vindkraftsel till inlandet i nedgrävda kablar inom en 20 km bred korridor längs kusten. Som ett led i energiomställningen har E.ON Netz inlett ett infrastrukturprojekt som ska möjliggöra en framtida tillförsel av 9 000 MW el från havsbaserade vindparker till 380-kV-transmissionsnätet längs Schleswig-Holsteins västra kust.

Läs hela