2017-05-17

Externa nyheter

E.ON ska medverka i InterFlex, ett europeiskt projekt kring smarta elnät

InterFlex är en sammanslutning av europeiska elnätsföretag. Inom ramen för InterFlex har sex europeiska projekt valts ut för att utveckla smarta elnät och demonstrera den absolut senaste tekniken.

Läs mer här.