2016-02-08

Externa nyheter

E.ONs investeringar inom förnybart överskrider 10.000.000.000 euro

E.ONs strategi omfattar tre tydliga fokusområden; energidistribution, kundlösningar och förnybar energi, där investeringarna i den sistnämnda delen nu överskrider 10 miljarder euro på global nivå. Nyligen avancerade E.ON till nummer två i världen inom havsbaserad vindkraft. Även inom landbaserad vindkraft har E.ON en stark position med världens tolfte största landbaserade vindkraftportfölj.

Läs hela