2014-02-04

Externa nyheter

Effektivare elmarknad

I dag tas ett viktigt steg mot en gemensam europeisk elmarknad. Det kan bana väg för förnyelsebara energikällor. Skåne har särskilt goda förutsättningar för att skapa ett hållbart energisystem och minska klimatutsläppen. Men för att klara de uppställda klimatmålen måste produktionen av biogas och vattenkraft tiodubblas fram till 2020. Detta enligt en klimat- och energistrategi som Länsstyrelsen i Skåne har fastställt.

Läs hela