2021-02-23

Externa nyheter

Effektkommission ska verka för att lösa Skånes kapacitetsbehov

Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission i Skåne. Den skånska effektkommissionen ska verka som en gemensam röst för att lyfta det regionala kapacitetsbehovet på den nationella politiska arean gentemot regering och myndigheter när det gäller strategiska elfrågor.

Läs hela nyheten på Dagens Näringsliv