2021-04-23

Externa nyheter

Efter svensk påtryckning – skog och vattenkraft klassas som gröna energikällor

Sverige och andra nordiska länder har drivit på för att skogen, bioenergi och vattenkraft ska klassas som hållbara inom EU, vilket de nu också gör. Efter påtryckningar från Sverige klassas skog, bioenergi och vattenkraft som gröna energikällor av EU-kommissionen, som idag la fram kriterier för hållbara investeringar.

Hör inslaget i SR