2012-10-05

Externa nyheter

EI får i uppdrag att stärka konsumentens ställning på elmarknaden

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att föreslå de förändringar som behöver göras för att skapa en nordisk slutkundsmarknad för el. Det beslutade regeringen vid torsdagens sammanträde.

Läs hela