2019-10-25

Externa nyheter

Ei får regeringsuppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

På dagens regeringssammanträde kommer regeringen fatta beslut om att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten.

Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson kom in på det nya uppdraget och kapacitetsfrågan under sitt framträdande på konferensen VIND 2019 i Stockholm i dag.

Läs artikeln från Energimarknaden.