2019-11-25

Externa nyheter

Ei granskar ursprungsmärkning hos 23 elhandelsbolag

Energimarknadsinspektionen har inlett en tillsyn av 23 elhandelsföretag för att undersöka hur de ursprungsmärker sin el. Målet med tillsynen är att ta reda på hur elhandelsföretagen lever upp till ellagens krav och att redovisningen av ursprungsmärkning sker på rätt sätt.

Läs nyheten från Energimarknaden