2012-10-31

Externa nyheter

Ei lämnar yttranden till Förvaltningsdomstolen

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat merparten av sina yttranden i de rättsprocesser som pågår om elnätsföretagens intäktsramar för 2012-2015. Ei bestrider elnätsföretagens yrkanden om intäktshöjningar och högre kalkylränta. Samtidigt medges vissa metodjusteringar.

Läs hela