2020-09-17

Externa nyheter

Ekonomiekot om kapacitetssituationen

”Vi har fått en situation där Svenska kraftnät inte har byggt ut stamnätet i samma takt som kraftbranschen har byggt elproduktion och då behöver man ju göra något från politiskt håll för att trycka på Svk. Det räcker inte att bara snacka kapacitetsbrist, nu är det handling som gäller”, säger Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi.

Hör inslaget från Sveriges Radio.