2020-05-12

Externa nyheter

Elanvändningen sjönk i mars på grund av covid-19

Preliminär statistik visar att elproduktionen låg stabilt på 15,7 TWh för mars månad jämfört med samma månad 2019. Skillnaden är dock att Sverige producerar mycket mer vindkraft, som har ökat med 25 procent jämfört med samma månad förra året. Kärnkraftsproduktionen och elproduktion med konventionell värme har däremot minskat i jämförelsen.

Export av el till utlandet ökar med nästan 19 procent jämfört med mars månad under 2019 vilket inneburit en export av 3,7 TWh för månaden.

Den totala elanvändningen inom landet (inklusive förluster) sjönk med 5 procent (till 12,6 TWh) jämfört med mars 2019. Sänkningen bedöms bero på covid-19 pandemin där statistiken visar en stor minskning inom kategorin bostäder och service med mera med 9 procent jämfört med samma månad förra året.

Läs nyheten från Energimyndigheten.