2017-05-15

Externa nyheter

Elbilen viktig pusselbit

När politikerna nu är överens om att utsläppen av växthusgaser från trafiken ska minska med 70 procent till år 2030 kommer elbilen att vara en viktig pusselbit. Tekniken är mogen och priserna faller så nu behövs bara de rätta lokala förutsättningarna för att Sverige ska kunna dra ordentlig nytta av omställningen.

Läs mer här.