2019-03-13

Externa nyheter

Elbolagen har ansvaret för att elen räcker – befria dem inte från det

DEBATT. Kostnaden för förnybar el har blivit lägre per energi­enhet än olja, så förnybar el konkurrerar ut olja i transportsektorn och ibland också gas i industriella processer.

En serie energipolitiska debattartiklar i olika svenska tidningar den senaste tiden argumenterar mot förnybar energi och för att kärnreaktorer eller fossil elproduktion på olika sätt är bra.

Argumenten kan verka ha en del med verkligheten att göra. Men de har inte varit bra argument för slutsatsen att stora termiska elverk är önskvärda…

Tomas Kåberger i ETC.