2017-12-04

Externa nyheter

Elcertifikatrapport – politik, analyser, priser och intervjuer

Då var det dags igen för en rykande färsk elcertifikatrapport från oss på Bodecker Partners. Svenska skatteförändringar, klimatpolitik, regeringsförhandlingar i Tyskland, prisgolv på utsläppsrätter i Holland och världens största vindkraftsturbin i lego är några av de nyheter vi tar upp. Vad tror analytiker på t.ex. NVE, Thema, Kinect, SKM och Nena om priserna på el och elcertifikat – är botten nådd? Och självklart nya investeringar och statistik, ”Målet till 2020 överskrids med minst 7 TWh”, samt våra egna tankar om elcertifikatens framtid.

Läs mer här