2014-06-17

Externa nyheter

Elcertifikatsamarbete bidrog till 3,0 TWh ny förnybar el under 2013

Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 TWh togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 TWh ny förnybar el.

Läs hela