2013-08-15

Externa nyheter

Elcertifikatsamarbete ledde till en utbyggnad av 3,2 TWh ny förnybar el

Sedan januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Nu när de första gemensamma siffrorna publiceras står det klart att marknaden under 2012 bidrog med 3,2 TWh (terrawattimmar) el från förnybara energikällor till det gemensamma målet.

Läs hela