2013-04-15

Externa nyheter

Elcertifikatsystemet fortsätter att leverera förnybar el

Trots låga elcertifikatpriser i början av år 2012 har den förnybara elproduktionen fortsatt att öka. Sedan 2003, då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 15 TWh.

Läs hela