2012-04-16

Externa nyheter

Elcertifikatsystemet har bidragit med 13 TWh förnybar el

Sedan 2003 då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 13 TWh. Ökningen har främst skett i nya anläggningar men ökningar i befintliga anläggningar har också haft en stor betydelse.

Läs hela