2016-10-19

Externa nyheter

Elcertifikatsystemet måste reformeras så att det fungerar

Stefan Söderling, Portfolio Manager på Rabbalshede Kraft, berättar i en intervju hur de och deras investerare ser på vindkraftsmarknaden idag och framåt, vilka justeringar som behöver göras och vad riskerna är.

Läs mer här