2011-04-18

Externa nyheter

Norge: Norsk elcertifikatlag presenterad

I fredags presenterade Norges energiminister Ola Borten Moe den proposition som kommer ligga till grund för den norska elcertifikatlagen.  Den uttalade ambitionen är att en norsk-svensk certifikatmarknad ska vara igång redan den 1 januari 2012. Enligt lagförslaget kommer även norsk vattenkraft med så kallad hemfallsrätt vara berättigad till elcertifikat, något som flera remissinstanser har ställt sig kritiska till. Det är fortfarande oklart hur ett gemensamt certifikatsystemet kommer att påverka den svenska vindkraftsutbyggnaden.

Läs propositionen här

Läs Svensk Vindenergis remissyttrande här