2017-09-29

Externa nyheter

Elektrifierad revolution nära

Det är bara att inse, den förnybara energin är billigare att producera. Detta märks inte minst internationellt där länder som Kina fullständigt blommar ut som främjare av förnyelsebara energislag. Svenska regeringens satsning på eldrivet är därför både läglig, nödvändig och utmärkt. I annat fall kommer vi stå kvar med en alldeles för stor klimatkostym.

Läs mer här