2020-06-25

Externa nyheter

Elektrifiering av hela landet kräver fungerande nät

Det finns risk för elbrist i södra Sverige redan i sommar. Det framgår av information från Svenska kraftnät, och beror både på minskad produktion i Sydsverige och på kapacitetsbrist i näten som transporterar el från norr till söder.

Läs ledaren från DN.