2018-02-27

Externa nyheter

Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Det finns en mycket viktig men nästan helt bortglömd klimatfråga. Den prioriteras varken av regeringen eller den politiska oppositionen. Den drivs vare sig av Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar om den svenska elexporten.

Läs mer här