2018-03-08

Externa nyheter

Elexport på rätt sätt bra för klimatet och jobben

Sverige behöver en strategi för elexport. Utformad på rätt sätt blir den ett lyft för klimatet, jobben och tillväxten, skriver Mattias Goldmann, gröna tankesmedjan Fores.

Läs mer här