2012-03-06

Externa nyheter

Elflaskhals kan komma att byggas bort

En miljardinvestering skulle kunna göra det möjligt att kraftigt bygga ut vindkraften i norr. I dag finns en flaskhals i kraftnätet som gör att det inte går att föra över så mycket större elmängder från Norrland och söderut.

Läs hela