2012-03-07

Externa nyheter

Elforsk går i bräschen för intelligenta hus

Elforsk i bräschen för intelligenta hus och menar att smarta elkunder kan spara pengar. Ett spännande och viktigt pilottest har inletts hos Elverket Vallentuna för att sänka kundernas elkostnader. Nu provas en särskild typ av sensorer som utan aktiva insatser av kunden enkelt följer med och justerar värmepumpen i takt med förändringar i temperaturen. Susanne Olausson, programansvarig på Elforsk, säger: Man kan något tillspetsat likna det vid en teknisk ”hjärna” som känner av och styr värmeinsatsen inomhus.

Läs hela