2014-11-19

Externa nyheter

Elforsk: Vattenkraft och vindkraft billigast att bygga

Vattenkraften är alltjämt det billigaste sättet att producera el i nybyggda anläggningar. Men vindkraft placerad på land är näst intill lika billig. Det visar Elforsks studie ”El från nya och framtida anläggningar ” som presenterades idag på en Energilunch i Stockholm. De båda hamnar i storleksordningen 45–50 öre per kWh el i produktionskostnad.

Läs hela