2014-10-21

Externa nyheter

Elkonsumenterna de största vinnarna vid utbyggnad av vindkraft

Trots att utbyggnad av vindkraft har bidragit till att priset på el har halverats finns det, på vissa orter, motstånd till utbyggnad av vindkraft, skriver signaturen Elkonsument.

Läs hela