2017-02-06

Externa nyheter

Elkonsumenterna tjänar på vindkraften

Man brukar säga att det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik. Mattias Bäckström Johansson och Niclas Nilsson (SD) väljer den tredje varianten i sin insändare ”Dumt att exportera förnybar el med brakförlust”, Kb 31/1. De sätter samman några siffror och drar sedan slutsatser lite hur som helst.

Elcertifikatssystemet som konstruerades för att stödja byggandet av ny förnybar energi har inte fungerat så som det var tänkt. Det är ett marknadsstyrt system med kvotplikter som förändras år från år och är just nu i obalans så att elcertifikatens värde har halverats jämfört med samma tid i fjor.

Det som politikerna och Energimyndigheten måste göra är att ändra systemet så att det blir stabilare och så att inte värdet som i dag går mot noll. Eftersom lönsamheten just nu är mycket låg kommer det att byggas mycket litet ny vindkraft den närmaste tiden. Elkonsumenterna har i vilket fall tjänat rejält på vindkraftsutbyggnaden.

Läs mer här