2014-06-02

Externa nyheter

Elleverantörerna förlitar sig på slumpen

Med mer förnybar kraft i systemet och kärnkraft som passerar åldersstrecket närmar sig den centrala frågan alltmer: hur ska balansfrågan lösas? Tomas Kåberger menar att ansvaret ligger hos elleverantörerna som måste skriva tydligare elhandelsavtal där man inte lovar mer än vad man kan hålla.

Läs hela