2016-05-02

Externa nyheter

Elmarknaden behöver inte förändras i grunden – justeringar av marknadsstrukturen räcker

Intressant inspel från Lennart Söder, Professor i elkraftsystem vid KTH, kring utveckling av elmarknaden − och vad som behövs för att energy only ska fungera.

Läs mer

Rapporten i sin helhet