2015-11-27

Externa nyheter

Elnätet styr kraften dit den behövs mest

I stället för att bygga nya elnät kan de gamla göras smartare. I Ludvika testas metoder som ska ge mer kraft till en ny gruva. I utvecklingsländer kan samma teknik minska behovet av dieselgeneratorer.

Läs hela