2020-11-26

Externa nyheter

Elnätspriset sjunker – för första gången på 5 år

Ett trendbrott vad gäller elnätspriserna har skett under året som gått. Medelpriset i Sveriges 290 kommuner har sänkts, men fortfarande råder stora skillnader runt om i landet. I över en tredjedel av kommunerna har elnätspriset faktiskt ökat mer än konsumentprisindex vilket visar på de stora skillnaderna. Totalt sett sjunker däremot de sammantagna kostnaderna för el med hela 12 procent jämfört med förra året.

Läs artikeln från Energipress.