2012-11-01

Externa nyheter

Elnotan kommer – i nytt kuvert

En fallande elkonsumtion tecknar mörka moln över den europeiska energiindustrin. Det sätter också höstens durstämda spådomar om lägre elpriser i ett inte fullt lika hoppingivande ljus.

Läs hela