2013-05-29

Externa nyheter

Elprischock – var god dröj

Den svaga konjunkturen har en god sak med sig. Hushållen kan räkna med ett låga elpriser de närmaste åren. Men framåt 2025 drar priserna iväg. Den gemensamma nordiska elmarknaden står inför stora förändringar de kommande åren. Utbyggd vindkraft, förbättrad infrastruktur och ny kärnkraft är några faktorer som bidrar till att elpriset kommer hålla sig stabilt. Det spår elhandelsföretaget Bixia i sin senaste långtidsprognos.

Läs hela