2017-06-28

Externa nyheter

Elpriserna när verken byggdes betydligt högre än idag

Kalix vindkraft och dotterbolaget Bottenviken vind med åtta vindkraftverk i länet har i dag ansökt sig själva i konkurs. – De här verken byggdes mellan 2006 och 2009,  det är åtta vindkraftverk. När de byggdes var elpriserna och intäkterna från elcertifikat tre gånger högre än i dag. Med dagens priser går det inte att driva dem vidare, säger Stina Blombäck styrelseordförande i bolagen.

Läs mer här