2011-04-26

Externa nyheter

Elpristopparna kan visst kapas

I en ledare på helagotaland.se skriver Krister Örnfjäder (S) Regionalpolitisk talesperson för socialdemokraterna, Lars Johansson (S) Näringspolitisk talesperson för socialdemokraterna, AnnKristine Johansson (S) Energipolitisk talesperson för socialdemokraterna:

Att det går att kapa elpristopparna redan till nästa vinter. Men då måste regeringen agera nu.

Många har välkomnat att energiminister Maud Olofsson tagit till sig vårt förslag om att reglera tillsvidarepriserna. Men att förhindra överdebiteringen av passiva kunder med en relativt låg elförbrukning handlar bara om att putsa upp glansen på en dåligt fungerande marknad.

Läs hela